Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

תקנות פשיטת רגל - חוק חדלות פרעון

נוכח החידושים בחקיקה, מאמר זה יעסוק בדין החדש, חוק חדלות פרעון המחליף את התקנות הישנות. 

מטרת החוק:

 להסדיר את פירעון חובותיו של חייב על מנת :

(1)   להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב; שיקומו של החייב הכוונה בדרך כלל היא להגיע למצב בו ניתן לו הפטר ולהחזירו למצב של סולבנטיות ופעילות כלכלית רגילה.

(2)   להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)   לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

מהי חדלות פרעון :

מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, למשל אינו יכול לעמוד בהחזרי ההלוואה לבנק.

מי רשאי לפתוח בהליך:

כמו במצב כיום גם החייב וגם נושים שלו רשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון, בנוסף, גם היועץ המשפטי לממשלה רשאי לפתוח בהליך לפי החוק החדש והתקנות.

תקנות פשיטת רגל

תקנות פשיטת רגל - הדין החדש

כנגד מי ניתן לפתוח הליכי חדלות פרעון?

חייב המתגורר בישראל או מרכז חייו בישראל

או שהחייב בעל נכסים בישראל או מנהל עסקים בישראל

 

בפני מי ההליכים נדונים?

בחובות עד 150 אלף ₪ ידון רשם ההוצאה לפועל ואליו תוגש הבקשה לפשיטת רגל. יש לציין כי עד להחלת החוק, רשם ההוצאה לפועל דן בחדלות פירעון אך מכוח סמכותו בחוק ההוצאה לפועל, ואילו כאן חידוש והקניית סמכויות מכוח החוק החדש.

בחובות מעבר לכך, תוגש הבקשה לבית משפט השלום, לממונה, אשר ייתן בתוך 30 ימים צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

יצויין כי כיום, טרם החלת החוק החדש, ההליכים ללא קשר לסכומים נידונים כולם ע"י בית המשפט המחוזי ונפתחים אצל כונס הנכסים הרשמי, בלא כל מעורבות של רשם ההוצאה לפועל.

כמו כן, אנו רואים מיזוג מסוים בין איחוד תיקים המסורתי להליכי חדלות פירעון, בכל הנוגע לטיפול בחובות נמוכים יחסית של החייבים עד 150 אלף ₪.  

כמו כן, כונס הנכסים הרשמי מקבל סמכויות רבות יותר מאשר היו לו עד היום, במסגרת הליכי פשיטת רגל. 

 

תקנות פשיטת רגל - המשך סקירת הדין החדש

צו פתיחת הליכי חדלות פירעון

הכי חשוב, כפי שקורה כיום בצו כינוס יוקפאו ההליכים כנגד החייב, ויבוטלו ההגבלות שהוטלו עליו, כגון הגבלות של ההוצאה לפועל לגבי חידוש רישיון נהיגה, במסגרת הליכי פשיטת רגל הנהוגים כיום. 

ימונה נאמן, כפי שכיום ממונה מנהל מיוחד לטפל בהליך פשיטת רגל של החייב.

במקביל יוטלו על החייב הגבלות מכוח ההליך הנ"ל של יציאה מהארץ, שימוש בשיקים וכו'.

כמו כן, על החייב חל איסור, אלא אם כן, קיבל אישור מיוחד לקבל אשראי או להתקשר בעסקה הכרוכה בקבלת אשראי מספק שירותים כלשהו.

ראינו אם כן, לסיכום פרק זה כי צו פתיחת ההליך, מקביל לצו הכינוס הנהוג כיום בהליכי פש"ר עם השינויים המחוייבים בהליך זה כאמור.

הגבלות

בתקופת שהותו של החייב יחולו על החייב הגבלות של דרכון ישראלי, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד לעניין אי שימוש בשיקים, שימוש בכרטיס אשראי, למעט דיירקט, הגבלה בלקחת חלק בחברה (תאגיד).

הנאמן

תפקידו העיקרי של הנאמן הינו בדיקת מצבו הכלכלי של החייב: הכנסותיו והוצאותיו, מצבת נכסיו ונסיבות הסתבכותו הכלכלית, כמו כן מצויין בדין כי הנאמן רשאי לפנות לבנק או לרשות המסים בבקשה לקבלת מידע בעניין החייב.

עד לחלוף 9 חודשים יגיש הנאמן דוח כלכלי המפרט את ממצאי הבדיקה. הדוח מחליף למעשה את דוח המנהל המיוחד ותכנית הפירעון אשר קיימים כיום, ומוגשים טרם הדיון בבית המשפט בידי המנהל המיוחד ובאישור כונס הנכסים הרשמי.

לאחר מכן, הממונה מגיש לבית המשפט את דוח ממצאי הבדיקה יחד עם תכנית לשיקום כלכלי.

יצויין כי נכון לחודש 09/2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ועימו שינויי חקיקה בהליכי פשיטת רגל ועל כן, מומלץ לקבל ייעוץ בעניין מעורך דין המתמחה בתחום. 

 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה