Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

הגבלת רשיון הנהיגה – בהוצאה לפועל

הגבלת רשיון נהיגה בהוצאה לפועל הינה ההגבלה הקשה ביותר לחייבים, ויש לזכור כי באה לעולם עם ביטול המאסרים בהוצאה לפועל, על מנת להפעיל לחץ או סנקציה משמעותית כנגד חייבים אשר מתעלמים לגמרי מהחובות שלהם או משתמטים מתשלומם.

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ, הגבלת בנק ישראל, הגבלה מלחזיק/לחדש רישיון נהיגה וכו', וזאת על מנת לפעיל לחץ נוסף על החייב שיפעל לשלם את החוב.

חוק ההוצאה לפועל בפרק ו1 מקנה סמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל על חייבים הגבלות של : קבלת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, לקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל, עשיית שימוש בכרטיסי חיוב/אשראי, הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד, לקבל/להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

כידוע במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטים כנגד חייב בתיק הוצאה לפועל ישנן גם הגבלות בהן הגבלה מלחדש רישיון נהיגה במשרד הרישוי.
הגבלה זו מוטלת על חייבים המשתמטים מתשלום החוב או החובות שלהם בתיקיי ההוצאה לפועל.

יש לזכור כי ההגבלות באו לעולם בעקבות ביטול מאסרים לחייבים, כלומר מדובר במהלך הומאני ביסודו של המרת מאסר בהגבלות פחות קשות על התנהלות החייב, וכל זאת לאלצו להסדיר את החוב לזוכה.

הדין אינו מקל ראש בפגיעה קשה זו המוטלת על החייב בעקבות הגבלת רישיון הנהיגה שלו.

כמו כן, טרם הטלת הגבלות רשם ההוצאה לפועל עשוי לבקש כי ינקטו הליכים פחות קשים כנגד החייב כמו עיקול חשבון הבנק, עיקול משכורת וכו' (לביטול עיקול חשבון בנק לחץ כאן). 

חייב שנמצא במערכת פשיטת רגל, וכן משתף פעולה עם ההליך, יכול לקבל ביטול של ההגבלה. 

הגבלת רשיון נהיגה
ביטול הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת רשיון נהיגה - תנאים להטלת ההגבלה

  •    צריכה להיות מסירה "מלאה" לחייב - כלומר אם מסירת האזהרה לחייב בתיק בוצעה באמצעות הדבקה, לא ניתן להטיל עליו הגבלות, וזאת כדי לוודא כי החייב מודע לחוב טרם הטלת ההגבלות כנגדו.
  •    צריכים לחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה לחייב –לשם השוואה הליכים אחרים כגון עיקולי בנק יכולים להינקט בחלוף 30 ימים ממסירת האזהרה לחייב, ואולם נוכח חומרת ההגבלות הדין מאפשר לחייב 55 חודשים נוספים על מנת שיפעל במסגרת זמן זה לכסות את החוב או לפחות שיפעל באורח שיחשב כשיתוף פעולה עם ההוצאה לפועל.
  •    נקיטת הליכי מידע –טרם הגבלות מצופה מהזוכה כי ינקוט בהליכים פחות חמורים וכי יבקש לברר מידע על החייב ממוסדות שונים על מנת לעקל את רכושו ו/או משכורתו.
  •    התראה –טרם כניסת ההגבלות לתוקף ניתן לחייב התראה וארכה נוספת של 30 ימים לפעול כדי לבטל את ההגבלות הנ"ל.
  •    הגבלת רישיון נהיגה לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או נכות בן משפחה התלוי בו.

ביטול הגבלת רשיון נהיגה

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת רישיון נהיגה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הגבלת רישיון

להמשך קריאה ...
ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול הגבלת

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.