Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

הליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל, הסברים ועצות:

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל, או שמא יהיה זה יותר משתלם להם לפנות להליכי פשיטת רגל. בחיבור זה אנסה לסייע לקבל את ההחלטה הנכונה (מומלץ בכל מקרה לשוחח ולהתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל.

מילת הקסם: קבלת הפטר

היתרון המרכזי הטמון בהליכי פשיטת רגל הינו האפשרות לקבלת מחיקת/מחילת חובות לחייב, הקרויה צו הפטר. המשמעות היא כי החייב יכול לאחר קבלת ההפטר לפתוח "דף חדש" כאילו לא היו לו חובות, תיקיי ההוצאה לפועל יסגרו וכל זאת כאשר החייב נדרש לכסות רק חלק, לעיתים מזערי, מחובותיו ואין הוא נדרש לשלם את מלוא החובות כתנאי לסגירת התיקים (התנאי הנדרש בלשכת ההוצאה לפועל).

סוג החובות של החייב

הליך פשיטת רגל אינו מתאים לכל סוגי החובות. למשל לא ניתן לקבל הפטר מחוב מסוג מזונות, אלא במקרים חריגים בלבד, או להיכנס להליך בגין חובות שנוצרו אגב מעשים פליליים.
אגרה - בפתיחת ההליך יש לשלם אגרה בסך 1,600 ש"ח, אגרה אשר אינה נדרשת בהליכי ההוצאה לפועל.
דוחות חודשיים - מידי חודש/חודשיים החייב נדרש למלא דוח מפורט לגבי כל ההכנסות וההוצאות שלו.
מימוש נכסים - בהליכי פשיטת רגל ימכרו נכסי החייב: קופות חסכון, ביתו של החייב וכו'.
חקירות ובדיקות - המנהל המיוחד פועל לאתר רכוש או הכנסות של החייב, והוא נדרש לחקירות ודין וחשבון.

פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל - הצעת הסדר בתחילת ההליך

פשרה או הסדר לפני צו כינוס (פקודת פשיטת הרגל)
19א. (א) חייב שחובותיו עולים על 34,963.07 שקלים חדשים רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט, בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה – כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.
(ב) לבקשה יצרף החייב –
(1) את הצעת הפשרה או ההסדר, בצירוף תצהירו שאינו יכול לשלם את כל חובותיו;
(2) דין וחשבון כאמור בסעיף 17(א)(2) על חובותיו ורכושו בציון סיבת הגרעון;
(3) (נמחקה).
(ג) בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה; בית המשפט רשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה.
(ד) בית המשפט רשאי להטיל על הכונס הרשמי תפקידים שנקבעו בכל הנוגע לטיפול בהצעה לפי סעיף זה, ולהורות על כינוס אסיפות נושים לשם דיון בה.
(ה) הוראות סימן ג' בפרק זה, למעט הוראות סעיף 35(ז), יחולו על הצעה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים.

מכירת דירה של החייב

כאשר לחייב דירה/נכס רב ערך יש לבחון טרם כניסה להליכי פשיטת רגל האם מדובר בנכס שעתיד להימכר במסגרת הליכי פשיטת רגל ולכלכל את צעדי החייב בהתאם. בעניין זה יש לשים לב כי בהליכי פש"ר בית המשפט יכול בנוסף, לבטל מכירה/הענקה של נכס לאחר עד לתקופה של 10 שנים טרם כניסה להליכי פשיטת רגל, לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. נושא מכירת דירה הינו סבוך וחשוב ואנו ממליצים להיעזר בעורך דין לפשיטת רגל בייצוג החייב. 

מטרות ההליך

פסק הדין המנחה הינו ע"א 6416/01 בנבנישתי נגד כונס הנכסים הרשמי:

"להליך פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות : האחת – כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה , היעילה והשווה ביותר, והשנייה- לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על-ידי קבלת הפטר מן החובות".
שני האינטרסים כפופים לעקרון תום הלב.

שאלת תום הלב של החייב נבחנת בשתי תקופות שונות :

האחת: לפני הגשת הבקשה להכריזו, בעת יצירת החובות, בעניין זה בוחנים האם החובות נוצרו אגב מעשים בלתי חוקיים (הימורים, מעשים פליליים וכו') או האם החובות נוצרו מכישלון עסקי או התנהלות אישית או עסקית-פיננסית שגויה.
השנייה: ההתנהלות החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל: שיתוף פעולה של החייב עם בעלי תפקיד ומסירת מידע אמיתי, עמידה בצו התשלומים שהושת על החייב, עמידה במסגרת הוצאות סבירה, מיצוי כושר השתכרות וכו'.

רפורמה בפשיטת רגל

ראשית ובטרם פנייה להליכי פשיטת רגל אדם פרטי ברצוני להדגיש כי עליך לבחון היטב האם פשיטת רגל מתאימה לך לאור מצבך או שאולי כדאי לך לטפל בחובות בדרך אחרת (הסדר חובות) – בעניין זה ניתן לקבל ייעוץ בחינם.

בעבר תיקי פשיטת רגל היו עלולים להימשך שנים ארוכות מבלי שיהא בכך תועלת ממשית לכל הצדדים המעורבים:

  • החייב מצד אחד היה נהנה מעיכוב הליכים כנגדו, אך במקביל היה ממשיך לשלם בכל חודש כסף לכונס הרשמי במשך שנים ארוכות.
  • נושי החייב היו ממתינים זמן רב להחזר כספם, ולרוב לאחר כ- 10 שנים היו מקבלים 5-6 אחוזים מסכום החוב, אם בכלל.
  • המערכת מסביב התומכת בהליך: בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי, מנהל מיוחד – נותרו פעילים בתיק תוך בזבוז משאבים יקרים

במטרה לייעל את ההליך בסוף שנת 2013 הושקה רפורמה שמטרתה העיקרית היא לקצר את הליך פשיטת הרגל ל- 4.5 שנים בלבד או 54 חודשים, בסופם יופטר החייב מחובותיו או יצא מההליך.

עם זאת, בית המשפט עלול להקשות על החייב, בטרם יעניק לו את סיום ההליך והפטרו ממנו, על ידי העלאת צו התשלומים, ירידה לחייב ותופעות שונות שלא הכרנו בעבר, הנעשים לרוב על ידי המנהל המיוחד בהליכי פשיטת רגל.

נכון לתחילת שנת 2019, אנו ניצבים בפני רפורמה נוספת בהליכי פשיטת רגל, והיא נגזרת מחוק חדלות פירעון. החוק הנ"ל שם דגש בשיקום כלכלי של החייב שנקלע לחדלות פירעון מתוך התנהלות כלכלית שגויה. 

הליכי פשיטת רגל עומדים לעבור מספר שינויים חשובים כמו, קיצור ההליך ל 4 שנים בלבד במקום 4 וחצי כיום. 

בנוסף, הגוף שיידון בבקשה יחדל להיות בית המשפט המחוזי ובמקומו בית משפט השלום, ולשכת ההוצאה לפועל. 

אנו מניחים כי תיהיה אפשרות כפי שהיא כיום להקדים תשלומים, ולסיים עם ההליך אף קודם לחלוף 48 חודשים ממועד תחילתו. 

 

בתיקיי פשיטת רגל שחלה עליהם הרפורמה יחולו כמה שינויים המרכזיים

  • הדיון הראשון בבית המשפט אשר בעבר עסק בהכרזת החייב "פושט רגל" או סילוקו מההליך נדחה כעת ל- 18 חודשים ממועד פתיחת התיק, ומהות הדיון השתנתה.
  • לפני הדיון על המנהל המיוחד להכין תוכנית פירעון, זוהי תוכנית תשלומים למשך כל ההליך 4.5 שנים, אשר אם החייב יעמוד בה יימחקו כל החובות שבעברו והחייב יוכל לפתוח דף חדש בחייו.
  • תכנית הפירעון הינה תוצאה של בדיקות וחקירות שערך המנהל המיוחד של נכסי החייב ויכולתו הכלכלית והינה אישית לגבי כל חייב בהתאם לנסיבותיו האישיות. לתכנית חשיבות מכרעת בהליך שכן היא למעשה מסכמת אותו וקובעת כמה החייב יצטרך לשלם על מנת לקבל את ההפטר המיוחל
  • בתקופה זו של 18 חודשים מכריע המנהל המיוחד בתביעות החוב שהוגשו ע"י הנושים בחייב.
  • בית המשפט יכול לאשר את תכנית הפירעון וכבר במעמד הדיון להעניק הפטר מותנה בביצוע תשלומים עד חלוף 4.5 שנים או 54 חודשים מתחילת ההליך.
  • אנו ממליצים לקבל ייעוץ וליווי משפטי מעורך דין העוסק בתחום פשיטת רגל

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.