Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

פשיטת רגל אדם פרטי

פשיטת רגל אדם פרטי, פעמים רבות אני נשאל, גם אדם פרטי יכול לעשות פשיטת רגל? חשבתי שרק חברה.

התשובה היא כן בהחלט, אדם פרטי רשאי לפנות בבקשה לפשיטת רגל, וגם נושה רשאי לבקש להכריז על חייב פושט רגל. 

הליך פשיטת רגל מתאים ליחידים אשר נקלעו למצב של חדלות פירעון, כלומר אין ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות. 

לדוגמא, נוכח קיטון בהכנסות של החייב אין באפשרותו לעמוד בהחזרי הלוואה לבנק.

כונס הנכסים הרשמי, אשר שייך למשרד המשפטים, הינו הממונה, המפקח והאחראי על תחום מטעם המדינה.

 

פשיטת רגל אדם פרטי

פשיטת רגל אדם פרטי - תהליך עבודה

פשיטת רגל אדם פרטי - הכנת בקשה:

לכאורה, החייב נדרש למלא כמה טפסים, לצרף מסמכים ותצהיר ולהגיש.

בקשת פשיטת הרגל הינה המסמך החשוב ביותר בכל ההליך שנמשך 4 שנים וחצי. עניינים רבים בתהליך שיקרו לחייב בתהליך אינם בשליטתו, בקשה זו היא כן בשליטתו, הוא מניח את התשתית לכל ההליך, לא ניתן להפריז בחשיבות תצהיר ההסתבכות הכלכלי, בתוכן של הטפסים ובכלל בבקשת החייב. 

פשיטת רגל אדם פרטי - תגובת הכונס

כונס הנכסים מכין את תגובתו לבקשה, ומכין טיוטת צו כינוס מוכן, לחתימת שופט בית המשפט המחוזי. כל המסמכים מוגשים לבית המשפט וניתן לחייב צו כינוס.

 

פשיטת רגל אדם פרטי - הגבלות החייב

עיכוב יציאה מהארץ – במסגרת הליכי פשיטת רגל ימנע מהחייב לצאת מהארץ על מנת שלא יברח מן הארץ תוך שהוא מותיר את בעלי החוב ללא יכולת לקבל את כספם.
הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי – הגבלה זו מונעת מהחייב לפתוח חשבונות בנק ולעשות שימוש בשיקים. בדרך זו מבקשים להגן על הציבור ולחסום את דרכו של החייב מליצור חובות חדשים או נוספים, לפתוח חשבונות בנק ולפזר שיקים ללא כיסוי.
הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב – מניעת יכולת להשתמש בכרטיסי אשראי מטרתה שלא יוכל לקבל אשראי מחברות האשראי במשק.
יצוין כי בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, בנק לא יסרב, סירוב בלתי סביר, לבקשת לקוח לנהל את חשבונו ולבצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, לקבל כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, שחיוב חשבון הלקוח בבנק בו הוא חיוב מיד, ולקבל כספומט.

הגבלת רשם החברות – הגבלה מלהקים תאגיד, או להיות בעל עניין בחברה. מטרת הגבלה זו הינה לחסום את התנהלותו העסקית של החייב, ולא לאפשר לו להקים עסקים חדשים המאוגדים בצורה של חברה בע"מ, כדי שגם לא יווצרו חובות נוספים על שם העסק או התאגיד.

פשיטת רגל אדם פרטי - כמה זמן?

עיכוב יציאה מהארץ – במסגרת הליכי פשיטת רגל ימנע מהחייב לצאת מהארץ על מנת שלא יברח מן הארץ תוך שהוא מותיר את בעלי החוב ללא יכולת לקבל את כספם.
הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי – הגבלה זו מונעת מהחייב לפתוח חשבונות בנק ולעשות שימוש בשיקים. בדרך זו מבקשים להגן על הציבור ולחסום את דרכו של החייב מליצור חובות חדשים או נוספים, לפתוח חשבונות בנק ולפזר שיקים ללא כיסוי.
הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב – מניעת יכולת להשתמש בכרטיסי אשראי מטרתה שלא יוכל לקבל אשראי מחברות האשראי במשק.
יצוין כי בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, בנק לא יסרב, סירוב בלתי סביר, לבקשת לקוח לנהל את חשבונו ולבצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, לקבל כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, שחיוב חשבון הלקוח בבנק בו הוא חיוב מיד, ולקבל כספומט.

הגבלת רשם החברות – הגבלה מלהקים תאגיד, או להיות בעל עניין בחברה. מטרת הגבלה זו הינה לחסום את התנהלותו העסקית של החייב, ולא לאפשר לו להקים עסקים חדשים המאוגדים בצורה של חברה בע"מ, כדי שגם לא יווצרו חובות נוספים על שם העסק או התאגיד.

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

תיקיי חייבים בהליכי פשיטת רגל

תיקיי חייבים בהליכי פשיטת רגל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.תיקיי חייבים

להמשך קריאה ...
הפטר למוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל

הפטר למוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר למוגבלים

להמשך קריאה ...
עיכוב הליכים בפשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.עיכוב הליכים

להמשך קריאה ...
הליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הליכי פשיטת

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.