Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

פקודת פשיטת רגל - כללי

פקודת פשיטת רגל הוחלפה בימים אלה בחוק חדלות פירעון, על כן, נדון בעיקרי החקיקה בהתייחס לשינויים כאמור.

חדל פירעון הוא מי שאינו יכול לשלם את חובותיו, כך מוגדר בדין.

מכאן, שנושה יכול לעתור לפתיחה בהליכי פשיטת רגל כאשר תשלום לא שולם לו בזמן, בניגוד להסתכלות עתידית על ביצוע תשלום בעתיד. 

כמו כן, בניגוד לפקודת פשיטת רגל, בית המשפט המוסמך יהיה בית משפט השלום ולא המחוזי בענייני יחידים.

חוק חדלות פירעון נכנס לתוקף ביום 15.9.19 והחליף את פקודת פשיטת הרגל. 

הליכי פשיטת רגל אשר נפתחו בבית משפט המחוזי לפני מועד כניסת החוק, ימשיכו להתנהל בבית משפט המחוזי, לפי החוק הישן, דהיינו, פקודת פשיטת רגל. 

מדרג בגודל החוב

הדין החדש כולל הפרדה, בסכומים, כאשר בסכומי חוב נמוכים עד 150 אלף יטפל רשם ההוצאה לפועל לפי הדינים החדשים, ואילו כאמור, חובות יותר גבוהים של יחיד ידונו בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים, כאשר בית המשפט המחוזי ידון מעתה בהליכי חדלות פירעון של חברות (תאגידים).

פקודת פשיטת רגל

פקודת פשיטת רגל - חוק חדלות פירעון

פקודת פשיטת רגל הינו חוק ישן, בימים אלה נחקק חוק עדכני לדיני פשיטת רגל.

מטרת החוק החדש, להסדיר את דיני חדלות פירעון של יחידים ותאגידים וכן במקביל להטוות רפורמה בתחום עם דגש על לשיקום כלכלי של החייב. 

בנוסף, על מנת להיערך לשינויים מפקודת פשיטת הרגל המוכרת, על הרשויות המטפלות בתחום להיערך בהתאם, הכוונה למשרד המשפטים, כונס הנכסים, בתי המשפט, רשות האכיפה והגבייה.

מערכת הדינים שהיתה ערב החוק, הפרידה בין יחיד לתאגיד וכיום הפרדה זו מאוגדת לחוק אחד, על מנת ליצור יעילות, אחידות ובהירות.

 

פקודת פשיטת רגל מול חוק חדלות פירעון - מטרות

כפי שנרמז משמו של התיקון, בלי להתנצל או להתבלבל המטרה העיקרית והמשקית-חברתית היא שיקומו הכלכלי של החייב - אם בעבר מטרה זו דרה במקביל לאינטרסים של הנושים, היום, בריש גלי, זוהי מטרת החוק העומדת בפני עצמה, וראשונה במעלה, וזאת לתועלת המשק, החברה והכלכלה הישראלית, וכערך מרכזי העומד בפני עצמו כאמור. או כלשון החוק:

(1) להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;
(2) להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;
(3) לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.
 

פתיחה בהליכים: עד עתה אנו מכירים בפקודת פשיטת רגל אפשרות של בקשת חייב או בקשת נושה לפשיטת רגל, בחוק החדש ניתנת האפשרות בנוסף לפתוח בהליכי חדלות פרעון ליועץ המשפטי לממשלה.

חוק חדלות פירעון בניגוד לפקודת פשיטת רגל מבחין בין חובות מעל 150 אלף ש"ח, שידונו בבית משפט, כאשר חובות מתחת לסכום זה ידונו בפני רשם ההוצאה לפועל. 

הטיפול בעניינו של החייב מתחלק לשתי תקופות, האחת, טרם כניסה להליך, והשנייה, הליך שיקומו ובמקביל פירעון חלק מחובותיו.

חדלות הפירעון לעיתים תתפס כתאונה כלכלית ולא כפגם מוסרי.

עם זאת, ישנם שופטים ופרשנים רבים אשר חולקים על הפרשנות המכונה "תאונה כלכלית", כאשר ישנה התנהלות של החייב כי סביר שתוביל למפולת כלכלית. 

המטרה השניה של החוק הינה להגדיל את נתח הדיבידנד של הנושים, ביחד לחלקם לפי פקודת פשיטת הרגל הקודמת.

לפרטים נוספים אנו מציעים להיוועץ עם עורך דין.

חוק חדלות פירעון הביא לביטול מוסד "מוגבל באמצעים" ביחד עם איחוד תיקים (למעט איחוד של 3%), ועל כן, צפוי כי חייבים להם מספר חובות יאלצו לפנות להליכי חדלות פירעון, באין מוצע אחר, ועל כן, צפוי גידול של אחוזים רבים בפניות להליכי חדלות פירעון. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה