Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל, ניתן לחייב במסגרת צו הכינוס, בהתאם לסמכות המוענקת לבית המשפט בפקודת פשיטת הרגל

צו עיכוב ההליכים כולל השהיית כל הליכי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגד החייב - כלומר, החלה מיידית של עיכוב הליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל של החייב. 

כמו כן, מושהים ההליכים גם בכל ההליכים המשפטיים המתנהלים עדיין בבתי משפט השונים אשר החייב הינו צד להם. 

ככל ומתנהלת תובענה אשר החייב ו/או הצד השני מעוניין להמשיך לקיימה על המבקש לבקש רשות מבית המשפט המחוזי להמשיך בהליכי התביעה. 

זאת ועוד, כיום (בניגוד לעבר) צו הכינוס כולל גם ביטול הליכים מסוימים, כגון עיקולי משכורת, עיקולים על חשבון העו"ש של החייב, ביטול הגבלת רישיון נהיגה ועוד. 

כספים של החייב, שעוקלו במסגרת ההוצאה לפועל, ועדיין נמצאים אצל צד ג', כגון הבנק או המעסיק, דינם לעבור לקופת כונס הנכסים, ככל ועוקלו לאחר מועד צו הכינוס.

שימת הלב כי המדובר על עיכוב הליכים של כל הליכי הגבייה המתנהלים כנגד החייב לרבות הליכי גבייה מינהליים כמו רשות המיסים או עירייה הנוקטת הליכים כנגד החייב, וכן לרבות הליכי מזונות. 

יחד עם זאת, ברשות בית המשפט, זכאי נושה לבקש להחריג חוב כלשהו מפשיטת הרגל, וכן לאפשר לנושה לפעול כנגד החייב. הדבר לרוב נפוץ בהליכי מימוש בית מגורים או נכס ממושכן לידי נושה צד ג'. 

בהקשר זה יש לומר, כי בית המשפט או בעל הסמכות בדין יכול ליתן לחייב כל סעד, לרבות עיכוב הליכים בעניין כלשהו, כאשר יש הגיון בבקשת החייב. 

נציין כי נכון למועד כתיבת שורות אלה, חלה רפורמה בהליכי פשיטת רגל, ועיכוב ההליכים ניתן במסגרת חוק חדלות פירעון.

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל - לפני צו כינוס

כאמור, עיכוב ההליכים נכלל בצו הכינוס, ואולם, מה יעשה החייב בתקופת הביניים שבין הגשת הבקשה לפש"ר ובין המועד שבו ניתן צו הכינוס?

אפשרות אחת הינה לפנות בבקשה לעיכוב הליכים לרשם ההוצאה, בקשה הנתמכת בתצהיר בו מסביר החייב כי פנה להליכי פשיטת רגל, ועל כן, ראוי בתקופת הביניים להורות על עיכוב הליכים זמני של הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו. 

החיסרון - יש להגיש בקשה זו בכל תיק ותיק של החייב, אם טרם אוחדו תיקיו של החייב בהוצאה לפועל. 

אפשרות נוספת הינה לפנות בבקשה לבית המשפט המחוזי בבקשה כנ"ל, במקרה כזה, ההחלטה ככל ויאות בית המשפט להיעתר למבוקש תתייחס לכל תיקי החייב. 

אפשרות נוספת שהועלתה בעבר ע"י החלטה של כב' השופט עודד מאור הינה לעתור לבקשה לאיחוד תיקים זמני, שיחול בתקופת הביניים. בעבר מהגשת הבקשה ועד קבלת צו הכינוס חלפו מספר חודשים, בהם החייבים לא היו מוגנים מהליכי הוצאה לפועל, ואולם כיום דומה כי בעייה זו נפתרה, כי צווי כינוס מתקבלים בתוך זמן קצר יחסית.

במקביל, ניתן לעתור לקבל עיכוב הליכים לא גורף כי אם חלקי, נוכח עמידה בצו תשלומים של החייב, כך שיוכל לפחות לקבל משכורת בתקופת הביניים עד לקבלת צו כינוס. 

לפני צו הכינוס, ניתן לבקש לבטל עיקול כלשהו כגון עיקול משכורת, או כספים השייכים לחייב ומגיעים לו עפ"י הדין, גם רשם ההוצאה לפועל מוסמך ליתן עיכוב הליכים, לחייב אשר נמצא בכניסה להליכי פשיטת רגל, אך טרם ניתן צו כינוס בעניינו לפי חוק ההוצאה לפועל. 

כך גם במקרים בהם, נקיטת הליכים נגד החייב, עלולה לגרום לו נזק בלתי הפיך - ניתן לעתור לעיכוב הליכים בשל פנייה להליכי חדלות פירעון ו/או במצב שבו אין ליתן לנושה יתרון על נושים אחרים, והסעד המבוקש בעתירה הינו עיכוב הליכים זמני.

 

עיכוב הליכים בפשיטת רגל - משיכת קופת חיסכון

אם כן, צו הכינוס שניתן בעניינו של החייב, אינו מאפשר לנקוט כנגד החייב הכל הליך שהוא מבלי לקבל היתר מבית המשפט המחוזי. 

אך האם עיכוב ההליכים מאפשר למשוך כספי קופת חיסכון שעוקלה בחברת הביטוח? באופן עקרוני עמדנו על ההבדל בין עיכוב וביטול הליכים (עיכוב מקפיא את המצב הקיים, ביטול מבטל את העיקול כאילו לא בוצע מעולם), עיכוב ההליכים אינו מאפשר לנושה של החייב לפעול לבדו למימוש הקופה ושחרור הכספים לטובת תיק ההוצאה לפועל, מנגד, גם החייב מנוע מלקבל את הכספים נוכח העובדה שהם נותרו עדיין מעוקלים.

במסגרת הליכי פשיטת רגל רק צו של בית המשפט המחוזי יכול להורות על שחרור הכספים - ואולם, לרוב הכספים יועברו לקופת הכונס ולא לידי החייב, אלא אם כן, עסקינן, בעניינים חריגים כגון פיצוי בגין פגיעות גוף של החייב. 

בעניין פיצויים בגין פגיעת גוף, בעיקרון הכספים שייכים לחייב, ואולם פסקי דין אחרונים עשויים לקבוע כי במקרים מסוימים גם לנושים זכויות בכספים, לא באופן ישיר, אלא כפירעון של תכנית תשלומים שהוטלה על החייב, נוכח שינויים במצבו הפיננסי.

בעניין זה יש גם משמעות למועד עיקול כספי החייב, ככל ומדובר בעיקול שבוצע טרם מועד צו הכינוס, הרי הזכות מוקנית למעקל ולא לכונס הנכסים הרשמי מטעם משרד המשפטים.

בכל מקרה עדיף להתייעץ עם עורך דין לפשיטת רגל, על מנת להבין מהם זכויות החייב והאם יש מקום להילחם על קבלת הכספים, בעיקר כאשר הוטל עיקול המפריע לחייב לחיות כגון עיקול משכורת או עיקול על חשבון הבנק שלו. 

כמו כן נזכיר, כי עלולים לחול שינויים בדין, נוכח הרפורמה של הליכי חדלות פירעון אשר נכנסת לתוקף בחודש 09/2019, וגם מסיבה זו עדיף לקבל ייעוץ משפטי מתאים. 

לעניין כספי חסכון של החייב, ישנה חלוקה בדין, מתי כספים אלה שייכים לנושי החייב, מתי לחייב עצמו, ומתי יחלקו ויתנו חלק לחייב וחלק לנושיו, יחד עם זאת, אנו נמליץ בדרך כלל להימנע מסיטואציה שבו השופט צריך להחליט איך לחלק כספים ששייכים לחייב, אם ניתן הדבר. 

באופן עקרוני כספים המגיעים לחייב פיצוי בשל נזקי גוף וכן כספי פנסייה מוגנים מעיקול, ויתר הקופות כן עתידים להגיע לנושי החייב, במקרים רבים. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה