Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

עורך דין מומחה לפשיטת רגל

עורך דין מומחה לפשיטת רגל:

מהו הפטר

הפטר הינו מחיקת חובות לחייב. בצו ההפטר נקבע כי חובות של החייב שעילתן נוצרה עד מועד צו הכינוס דינן להימחק או להסגר.

לרוב הדבר אומר כי תיקי ההוצאה לפועל של החייב, שנוצרו כאמור עד מועד צו הכינוס יסגרו.

כמו כן, בעלי חובות כאמור, לא רשאים לתבוע מהחייב החזר החובות שהופטרו.

נזכיר כי חובות מסוימים בדרך של שגרה אינם מופטרים כגון, חוב מזונות חוב קנסות פלילים וכו', על כן, ככל ורוב החוב אינו בר הפטר, למשל, נובע מחוב כגון מזונות המוסד לביטוח לאומי, נמנע מלנקוט מלכתחילה בהליכי פשיטת רגל.

הפטר ניתן כיום לחייב רק בהליכי פשיטת רגל, ובאופן חריג, בהליך של ההוצאה לפועל – ואולם, דרך המלך לקבל הפטר הינה באמצעות פנייה להליכי פשיטת רגל, נציין בעניין זה כי קיימת גם האפשרות לבקש הפטר באמצעות ההוצאה לפועל, במקרים מסוימים, כתיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה.

במועד כתיבת שורות אלה (08/2019) ערב כניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון, ניתן לקבל הפטר גם במסגרת החוק החדש, אשר למעשה מחליף את הליכי פשיטת רגל, באמצעות רשם ההוצאה לפועל או ע"י שופט שלום מטעם בית המשפט. 

הליכי חדלות פירעון טומנים בחובם שינויים רבים, אחד מהם הינו קיצור הליכי פשיטת רגל מארבע וחצי שנים לארבע שנים בלבד. וכיום במסגרת הליכי חדלות פירעון, מוסמך גם רשם ההוצאה לפועל ליתן הפטר, לחובות שהם מתחת ל 150 אלף ש"ח, דבר שיכול להעניק יתרון לחייב. 

במקרה כזה רשם ההוצאה לפועל יבדוק את תקינות הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, וכאן בשלב זה בא לידי ביטוי הצורך להסתייע בעורך דין מומחה לפשיטת רגל. 

במקרה בו חסרים בבקשה פרטים או מסמכים, יתבקש החייב להשלים את הפרטים החסרים תוך זמן קצר - בקשה שלא יושלמו המסמכים הנדרשים במועד, תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה. 

עורך דין מומחה לפשיטת רגל

עורך דין מומחה לפשיטת רגל - החייב והנושים

לכאורה, החייב הוא המרוויח הגדול מההליך בשל קבלת הפטר. מנגד הנושים, מקבלים דיבידנד מסוים, פירעון חלקי (לפעמים מלא, תלוי במצבו של החייב) של החוב, מבלי שעשו דבר ולא ניהלו הליכי גבייה. רצוי כי עורך דין מומחה לפש"ר ילווה את החייב לאורך כל הדרך בכל הפעולות וההליכים.

נסכם ונאמר כי הליך זה, לפחות בחובות נמוכים של 200-300 אש"ח מיטיב עם שני הצדדים, בהנחה שהחייב משלם לפחות כ- 1000 ₪ בחודש לקופת הפש"ר.

נציין גם כי החזרת החייב לפעילות כלכלית "רגילה" הינה אינטרס כלכלי, כך החייב יכול להיות צרכן רגיל בשוק, לפעול כדי למקסם את הכנסותיו וגם תוך כדי להיעזר בקבלת אשראי, ולתרום לצמיחה הכלכלית במדינה, וההיפך, הותרתו מוגבל בלי יכולת לנסוע לחו"ל, לעשות שימוש בשיקים ולנהוג תורמת להפיכך החייב לנזקק, הפונה לקבלת תמיכה מאת רשויות הרווחה.

במסגרת החוק החדש, הליכי חדלות פירעון מטרתן הראשונית היא לסייע לשקם את החייב ועל מנת שיוכל לפתוח דף חדש בחייו. 

המנהל המיוחד, או כהגדרתו "נאמן" בחוק החדש, תפקידו לייצג את הנושים בהליך, נזכיר כי הם לא מקבלים מסמכים ו/או נמצאים בדיונים, והוא בין היתר דואג למשל להשיא את הכספים שמשלם החייב לקופת פשיטת הרגל. 

יש לשים לב, כי אמנם יש נציג פורמלי לנושים של החייב הוא המנהל המיוחד או הנאמן, ואולם, נושה יכול להצטרף להליך באופן ישיר, כמו במקרים שבהם גרוש/ה של החייב יכולים להגיש בקשה לפסיקת מזונות, או במקרים בהם, נושה רשאי לבקש לממש משכון של החייב ו/או לנהל הליכים, במקביל להליכי הפש"ר, למשל כאשר החייב יוצר חוב לאחר צו הכינוס, וצריך לבקש את רשות בית המשפט המחוזי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. 

אנו ממליצים לחייב להצטייד בעורך דין מומחה לפשיטת רגל, על מנת שילווה אותו בהליכים המשפטיים של חדלות פירעון. לעיתים החייב זכאי לסיוע משפטי ללא תשלום מאת משרד המשפטים. 

חשוב גם לדעתנו להסתייע בעורך דין בישיבת הסדר נושים שנערכת לחייב בהליכי חדלות פירעון. 

מטרת הישיבה הינה להגיע להסדר מוסכם בין החייב לנושים, בכדי לסיים את ההליך במהירות ויעילות עוד בתחילתו. 

הסדר זה שונה במהותו מהסדרי חובות אשר נערכים מחוץ לכתלי בית המשפט. 

עורך דין מומחה לפשיטת רגל - מנהל מיוחד

צריך לזכור כי בהליכי פשיטת רגל, מול החייב ניצב מנהל מיוחד, אשר פעמים רבות, מקשה על החייב, דורש ממנו לשלם סכום כסף מופרזים ללא כל סיבה ו/או להמציא מסמכים וכו'. החייב צריך עורך דין מומחה לפשיטת רגל שילחם בעבורו, שאם לא כן, מצבו יהיה כנאשם במשפט ללא כל הגנה מול תובע פרקליט שרוצה כך נדמה אך ברעתו, מבלי שיש לו כלים להגן על עצמו.

מנהל המיוחד יזמן את החייב לחקירה, וישאל אותו שאלות רבות על מנת להוציא חוות דעת ותכנית פירעון, בה יקבע כמה על החייב לשלם במשך כל ההליך לקופת פשיטת הרגל.

חוות דעתו של המנהל המיוחד קריטית ועל פיו יישק דבר, בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי סומכים על המלצותיו, וכל אימת שיש עימות בינו לבין החייב, ברוב רובם של המקרים, בתי המשפט נוטים לצד של המנהל המיוחד – יוצא שהמלצות המנהל המיוחד הם המשמעותיים ביותר לתוצאות הליך פשיטת רגל.

יחד עם זאת, נתקלנו גם במנהלים מיוחדים הגונים, שבנסיבות מסוימות אף הסכימו לפנים משורת הדין, לבוא לקראת החייב בקביעת תוכנית הפירעון ומשך זמן ביצוע התשלומים החודשיים.

דוחות חודשיים

בכל חודשיים על החייב להגיש דוח על כל הכנסותיו והוצאותיו החודשיות. דוח זה משמש אמצעי בקרה ופיקוח על מצבו הפיננסי של החייב. עורך דין מומחה לפשיטת רגל, מסייע לחייב להגיש את הדוח, לא סיוע טכני, אלא ייעוץ, לדוגמה: לעיתים יש הוצאה שיכולה לעורר תמיהות ו/או אינה מתאימה להליך פשיטת רגל, במקרים מסוימים, נשקול האם לדווח על הוצאה זה.

עורך הדין המלווה את החייב בהליכי פשיטת רגל, צריך לסייע לחייב למלא את הדוחות, כאשר אין המדובר על סיוע טכני אלא על המלצות, איך החייב צריך לנהל את התנהלותו בהליכי פשיטת רגל, ברמה של האם מומלץ לשכור דירה, היכן, איזה דירה ואיפה, וכנ"ל לגבי עבודה ועוד.

לדוחות החודשיים יש לצרף אישורים וקבלות, אין להכריז על סכומי הוצאה או הכנסה ללא אישור מצורף.

ראה גם תקנות פשיטת רגל העוסקות בחוק החדש חדלות פירעון.

כמה ישולם במסגרת ההליך:

בכל הליך פשיטת הרגל, החייב נדרש לשלם סכום חודשי לקופת פשיטת הרגל. כל התשלומים החודשיים נצברים בקופה ומחולקים מעת לעת או בסיום ההליך.

המנהל המיוחד יטה לרוב להגדיל את גובה הסכום המשולם ו/או להגדיל את תקופת התשלומים החודשיים, ליותר שנים.

עורך דין מומחה לפשיטת רגל, ידאג לכך שהחייב לא ישלם סכום גבוה מידי חודש, ההבדל בין 1000 ל 2000 לא נראה משמעותי, אך כשמכפילים כפול 4-5 שנים, המדובר בהפרש של עשרות אלפי ₪ לעיתים.

חשוב לציין, כי במצבים בהם לחייב אין כסף לשלם התשלומים השוטפים, למשל בגין פיטורין מעבודה, עליו להגיש בקשה בעניין לבית המשפט, הפסקת התשלומים תגרור פיזור התיק והחזרת החייב להוצאה לפועל, כאשר כל מה ששולם עד כה ירד לטמיון.

מצד אחד השאיפה היא תמיד להקטין את התשלום החודשי, הנקבע בצו הכינוס וגם אח"כ על ידי בית המשפט במסגרת ההליך, מנגד צריך לזכור כי בית המשפט והמנהל המיוחד מייצגים את הנושים, ועלולים לא לאשר הפטר לחייב, כאשר ישלם סכום נמוך בהליך – הכל בהתאם למצבו האישי והכלכלי.

נזכיר שוב כי את פקודת פשיטת רגל יחליף בקרוב חוק חדלות פירעון וצפויים שינויים בהתאם, בכלל זאת הליכי פשיטת רגל, צפויים לעמוד בסך כולל של 60 חודשים, ממועד תחילת ההליך ועד לסיומו הסופי, כאשר ההבדלים בין היתר זה היחס להגנת דירת מגורים של החייב שמוסרת, במקביל לכיוון כללי של שיקום החייב בקלות יתר, בהשוואה למצב כיום. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה