Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

חייב מוגבל באמצעים - ההגבלות הקיימות לחייב אשר מוכרז "מוגבל באמצעים" מוטלות על ידי רשם ההוצאה לפועל. נזכיר כי הכרזת "מוגבל באמצעים" מתרחשת בדרך כלל כאשר ניתן לחייב איחוד תיקים, ולאחר שהוגשה מטעמו בקשה לאיחוד תיקים כמובן. 

רשם ההוצאה לפועל מקבל לידיו בקשה מפורטת לגבי נסיבות הסתבכותו הכלכלית של החייב המלווה בתצהיר, וכן שאלון המפרט מידע לגבי מצבו של החייב, הכנסות בן זוגו, הכנסות והוצאות התא המשפחתי, רכוש החייב, מצבו בבנק, חסכונות, וכו', ובהתייחס לכל החומר המונח בפניו, קובע צו תשלומים חודשי וכן תנאים לגבי כניסתו לאיחוד תיקים ו/או הכרזתו של החייב מוגבל באמצעים. 

יצויין כי החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין איחוד התיקים היא לפי שיקול דעתו, ואין הוא מחויב להיעתר לבקשה, הוא רשאי לדרוש מידע/מסמכים נוספים מהחייב או לקיים דיון בבקשה או לקבל את תגובת הנושים לבקשה או לדחותה מיידית. 

נעתר הרשם לבקשה - יפתח תיק איחוד תיקים בעניינו של החייב תוך כדי עיכוב הליכים בכל התיקים הפרטניים אשר באיחוד. 

מתי יוכרז החייב מוגבל באמצעים?


לרשם סמכות המוקנית לו בחוק ההוצאה לפועל:

"סעיף 69ג. (א) רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה, כחייב מוגבל באמצעים (להלן - חייב מוגבל באמצעים), אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי הענין:..."

  • שנתיים – עד 20 אלף ₪
  • 3 שנים – 20 – 100 אלף ₪
  • 4 שנים – מעל 100 אלף ₪

כלומר, לדוגמה, אם חייב חוב של 10 אלף ₪, והוא מבקש לפרוס את החוב לתשלומים של 200 ₪ מידי חודש, כל החוב (ללא ריביות) יפרס ל- 50 תשלומים, מעל 4 שנים – זהו מקרה שבו הפריסה המבוקשת עולה על התקופה המקסימלית המצוינת בסעיף (במקרה הנוכחי מעל שנתיים) מכאן שהרשם מוסמך להכריז על החייב "מוגבל באמצעים"

חייב מוגבל באמצעים

מדוע יש הגבלות על חייב מוגבל באמצעים ?

כפי שמצויין בסעיף 69ד: "כדי להבטיח את פרעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים", ניתן לראות מערכת איזונים מובנית בחוק:
כדי להטיב עם החייב, חוק ההוצאה לפועל מאפשר לפרוס את החוב בתיק ההוצאה לפועל בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב.
יחד עם זאת, ובמקביל,
כדי להגן על החברה ונושי החייב – לרשם סמכות להגביל את פעילותו הכלכלית של החייב, כדי שלא ייווצרו חובות נוספים ע"י החייב, לא מאפשרים לו לעשות שימוש בשיקים ולא לקבל אשראים והלוואות ממוסדות פיננסיים וכן פעילותו העסקית כ"חברה" מוגבלת גם היא.

אתה חייב מוגבל באמצעים כמה שנים - בדוק האם מגיע לך הפטר!! ופנה לעורך דין העוסק בהוצאה לפועל לקבלת סיוע מיידי. 

ואולם, אליה וקוץ בה, מצד אחד החוק מאפשר לחייב לפרוס את חובותיו, כדי לסייע לו, מצד אחר, חסימת האשראי מקשה על החייב לשקם את חייו, בשל העובדה, כי לעיתים הלוואה מהבנק יכולה לסייע לחייב לסגור את כל החובות ולפתוח דף חדש, בהנחה שיש לחייב יכולת החזר של ההלוואה.

 

ואלו ההגבלות של חייב מוגבל באמצעים:

עיכוב יציאה מהארץ – רשם ההוצאה לפועל מונע מהחייב לצאת מהארץ על מנת שלא יברח מן הארץ תוך שהוא מותיר את בעלי החוב ללא יכולת לקבל את כספם (כפי שרשום בחוק, להבטיח את פרעון החוב).
הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי – הגבלה זו מונעת מהחייב לפתוח חשבונות בנק ולעשות שימוש בשיקים. בדרך זו מבקשים להגן על הציבור ולחסום את דרכו של החייב מליצור חובות חדשים או נוספים, לפתוח חשבונות בנק ולפזר שיקים ללא כיסוי.
הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב – מניעת יכולת להשתמש בכרטיסי אשראי מטרתה שלא יוכל לקבל אשראי מחברות האשראי במשק.
יצוין כי בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, בנק לא יסרב, סירוב בלתי סביר, לבקשת לקוח לנהל את חשבונו ולבצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, לקבל כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, שחיוב חשבון הלקוח בבנק בו הוא חיוב מיד, ולקבל כספומט.

הגבלת רשם החברות – הגבלה מלהקים תאגיד, או להיות בעל עניין בחברה. מטרת הגבלה זו הינה לחסום את התנהלותו העסקית של החייב, ולא לאפשר לו להקים עסקים חדשים המאוגדים בצורה של חברה בע"מ, כדי שגם לא יווצרו חובות נוספים על שם העסק או התאגיד.

איך נבטל עיקולים והגבלות, לחץ כאן. 

 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.איחוד תיקים

להמשך קריאה ...
ביטול עיקולים

ביטול עיקולים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקולים

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק הגנת

להמשך קריאה ...
חוב בהוצאה לפועל

חוב בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוב בהוצאה

להמשך קריאה ...
חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בקשה לאיחוד

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה