Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל, האם הוא עוזר לחייבים ? התשובה היא כן, יחד עם זאת, היא מסייעת לזוכים לגבות את החוב.

באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, נשלחים עיקולים לבנק של החייב ומעוקלת משכורת החייב, ומוטלת הגבלה על רישיון הנהיגה שלו, וכן צו עיכוב יציאה מהארץ ועיקול על הרכב ועל הרכוש של החייב ולעיתים אף ניתנת פקודת מאסר (אפשרי כיום רק בתיק מסוג מזונות) ועוד ועוד הליכים עלולים להינקט הליכים כנגד החייב אשר ממררים את החיים של החייבים מעוטי האמצעים במסגרת חוק ההוצאה לפועל.


איזון –חוק ההוצאה לפועל מאפשרר לזוכה לנקוט בהליכים לגביית החוב, באותה הנשימה, נקבע בסעיף 8 (ב) לחוק כי "רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות שהליך פלוני לא יינקט אם ראה שלפי הנסיבות ההליך הוא בלתי יעיל או שניתן לבצע את פסק-הדין בהליך פחות חמור", לדוגמא, אם הזוכה יבקש למכור את רכבו של החייב, ומדובר ברכב ישן, ניתן לטעון כי מדובר בהליך שאינו יעיל כיון שעלויות המכירה יתכן ולא יכוסו נוכח שווי הנמוך של הרכב.

כמו כן, גם בעניין הטלת הגבלות על חייב, נדרש כי לפני כן, ינקטו הליכים דרקוניים פחות כנגד החייב כגון עיקולי צד ג'. 

חוק ההוצאה לפועל1
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל - מסירת אזהרה

לפני שננקטים הליכים, נמסרת לחייב אזהרה - שעליו למלא אחר פסק-הדין, או לשלם את החוב הפסוק בתשלומים.
המצאה מלאה: פעולות ו/או הליכים מסוימים לא ינקטו, בהתאם לחוק ההוצאה לפועל בסעיף 7, אלא לאחר מסירת האזהרה "בהמצאה מלאה".
ההליכים המצריכים מסירה מלאה - מסירת מידע, הגבלות, רישום במרשם החייבים המשתמטים, הליכי הבאה או מאסר.
מהי מסירה מלאה? מסירה לחייב או לבן משפחה או מורשה ו/או כאשר המקבל מסרב לקבל או לחתום על אישור המסירה.

באופן עקרוני, ניתן להדביק, אחרי 3 ביקורים, את האזהרה על דלת בבית מגורי החייב, אם הוא לא בבית, ואולם המדובר בהמצאה חלקית, אשר לא תאפשר בעתיד הטלת הגבלות על החייב, מהטעם, כי ישנו חשש שהחייב אינו יודע על התיק, כאשר מסמכי האזהרה לא נמסרו לידיו באופן אישי, או לבן משפחה המתגורר עימו מעל גיל 18.

 

חוק ההוצאה לפועל - גן עדן לחייבים?

אז מדוע לעיתים קרובות נשמעת האמירה, ההוצאה לפועל היא גן עדן לחייבים?
כיון שחוק ההוצאה לפועל, יחד עם הקניית כלים לזוכה להפעיל ולממש את פסק הדין מקנה במקביל הגנות לחייבים כנגד העיקולים וההגבלות המוטלות עליו.
האפשרות לבקש לפרוס את החוב לתשלומים
סעיף 7א. לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב להגיש בקשה לתשלום החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו; לבקשה יצורפו:
- תצהיר מנומק ומפורט בדבר מצבו הכלכלי של החייב.
- שאלון המכיל פרטים בדבר הנכסים, ההכנסות והחובות של החייב ושל בן זוגו, לרבות פרטי חשבונות הבנק, כרטיסי אשראי וכו'.
- כתב ויתור על סודיות
- אישור על תשלום ראשון של צו התשלומים המוצע.
הידעת? חוק ההוצאה לפועל קובע כי ימונה שופט לאחראי על בירור תלונות נגד רשמי ההוצאה לפועל. הכוונה לבירור תלונות לגבי התנהגות רשמי ההוצאה לפועל במסגרת מילוי תפקידם, ניהול ההליכים וכו'.

ראה מאמר בנושא הגבלות של חייב מוגבל באמצעים

חוק ההוצאה לפועל מקנה סמכויות לרשם ההוצאה לפועל מתי בסמכותו לעכב ו/או לבטל הליכים שננקטו בתיק הוצאה לפועל. 

לצפייה בחוק המלא.

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

צו עיקול

צו עיקול

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.צו עיקול

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק הגנת

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
בדיקת תיק הוצאה לפועל

בדיקת תיק הוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת תיק

להמשך קריאה ...
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק ההוצאה

להמשך קריאה ...
איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.איחוד תיקים

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה