Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר, סעיף 8:

"(א)  משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החדשי; לענין זה, "שכר העבודה החדשי" – שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק."

להלן דוגמה נתוני המוסד לביטוח לאומי נכונים לשנת 2017, סכומי גימלת הבטחת הכנסה:

  • יחיד/ה- הסכום המוגן: 2,162 ש"ח
  • שני בני זוג, הסכם המוגן 3,243 ש"ח
  • שני בני זוג עם ילד - הסכום המוגן 3,762 ש"ח
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת - סכום מינימום לעיקול

החוק קובע סכום מינימום לעיקול של 20% מהשכר, נסביר ונדגים:

כאשר משכורתו של העובד נמוכה, יכול להיווצר מצב שבו כל המשכורת תיהיה מוגנת מעיקול, וכך הנושה בהוצאה לפועל לכאורה לא יקבל דבר. המחוקק מעוניין כי לעקל לפחות 20% משכרו של העובד, להלן דוגמה מספרית:

נניח שיש שני בני זוג עם שני ילדים:

לפי נתוני הביטוח הלאומי, השכר המוגן מעיקול הינו 4281 ש"ח. בהנחה שהעובד משתכר 4200 ש"ח, האם כל שכרו מוגן? לא. 

במצב שבו הסכום המוגן גבוה מ- 80% מהשכר נטו, יעוקלו לטובת הנושים 20% מהשכר, במקרה שלנו 840 ש"ח יעוקלו, והיתר ישוחרר לידי העובד. 

גם אם מעוקל סכום נמוך, איננו ממליצים להותיר את העיקול על כנו, אלא לפעול לקביעת צו תשלומים ולשלמו, לפי יכולתו של החייב. 

 

חוק הגנת השכר עיקול משכורת - הכנסות שלא מעבודה

הדין מעניק את ההגנה הנ"ל גם על הכנסות של החייב בהוצאה לפועל שיש לו הכנסות שלא מעבודה כגון דמי אבטלה, קצבת נכות וכו'. 

בעניין קצבאות של הביטוח הלאומי, שימת הלב כי לרוב המדובר בקצבאות המוגנים מעיקול, אלא מאי, לעיתים יש עיקול בחשבון הבנק של החייב ועל כן, יש לו מכשול מלקבל את הכספים בחשבון הבנק שלו. 

נזכיר כי יש דרכים לפעול לביטול עיקול המשכורת של החייב, באמצעות תשלום צו התשלומים החודשי או בדרכים אחרות - מומלץ לקבל ייעוץ לפני כל פעולה.

כמו כן, חשוב להבין שיש טיפול לטווח קצר, לשם הסרת עיקול המשכורת, ויש טיפול לטווח ארוך לשם חיסול סופי של החוב הכספי.

בטווח הקצר המשכורת תבוטל בלשכת ההוצאה לפועל, בטווח הארוך יש מגוון אפשרויות טיפול, לרבות הסדרי חובות מול הנושים, פשיטת רגל, איחוד תיקים ועוד. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בקשה לאיחוד

להמשך קריאה ...
איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.איחוד תיקים

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.  בדיקת

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
ביטול עיקולים

ביטול עיקולים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקולים

להמשך קריאה ...
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק ההוצאה

להמשך קריאה ...
חוב בהוצאה לפועל

חוב בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוב בהוצאה

להמשך קריאה ...
צו עיקול

צו עיקול

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.  צו

להמשך קריאה ...
חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה