Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

מה קורה כאשר בתיק הוצאה לפועל, מטיל הזוכה עיקול על שכרו של החייב, כלומר שולח צו עיקול למעסיקו של החייב. במצב זה נעסוק במאמר זה. 

יאמר מיד, על החייב לדאוג לבטל את העיקול בהקדם, אלא במקרים נדירים אחרים.

חוק הגנת השכר מקנה הגנה מסוימת כדי שיוותר לחייב סכום כלשהו למחייה גם במצב שיש עיקול.

חוק הגנת השכר, סעיף 8:

"(א)  משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1981, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החדשי; לענין זה, "שכר העבודה החדשי" – שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק."

להלן דוגמה נתוני המוסד לביטוח לאומי נכונים לשנת 2017, סכומי גימלת הבטחת הכנסה:

  • יחיד/ה- הסכום המוגן: 2,162 ש"ח
  • שני בני זוג, הסכם המוגן 3,243 ש"ח
  • שני בני זוג עם ילד - הסכום המוגן 3,762 ש"ח
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת - סכום מינימום לעיקול

החוק קובע סכום מינימום לעיקול של 20% מהשכר, נסביר ונדגים:

כאשר משכורתו של העובד נמוכה, יכול להיווצר מצב שבו כל המשכורת תיהיה מוגנת מעיקול, וכך הנושה בהוצאה לפועל לכאורה לא יקבל דבר. המחוקק מעוניין כי לעקל לפחות 20% משכרו של העובד, להלן דוגמה מספרית:

נניח שיש שני בני זוג עם שני ילדים:

לפי נתוני הביטוח הלאומי, השכר המוגן מעיקול הינו 4281 ש"ח. בהנחה שהעובד משתכר 4200 ש"ח, האם כל שכרו מוגן? לא. 

במצב שבו הסכום המוגן גבוה מ- 80% מהשכר נטו, יעוקלו לטובת הנושים 20% מהשכר, במקרה שלנו 840 ש"ח יעוקלו, והיתר ישוחרר לידי העובד. 

גם אם מעוקל סכום נמוך, איננו ממליצים להותיר את העיקול על כנו, אלא לפעול לקביעת צו תשלומים ולשלמו, לפי יכולתו של החייב. 

נציין עוד כי יש פסיקה בעניין חוק הגנת השכר, לעניין המינימום של 20%, אשר מקנה לחייב במקרים מסויימים פטור מלא מעיקול משכורתו. 

 

חוק הגנת השכר עיקול משכורת - הכנסות שלא מעבודה

הדין מעניק את ההגנה הנ"ל גם על הכנסות של החייב בהוצאה לפועל שיש לו הכנסות שלא מעבודה כגון דמי אבטלה, קצבת נכות וכו'. 

בעניין קצבאות של הביטוח הלאומי, שימת הלב כי לרוב המדובר בקצבאות המוגנים מעיקול, אלא מאי, לעיתים יש עיקול בחשבון הבנק של החייב ועל כן, יש לו מכשול מלקבל את הכספים בחשבון הבנק שלו. 

נזכיר כי יש דרכים לפעול לביטול עיקול המשכורת של החייב, באמצעות תשלום צו התשלומים החודשי או בדרכים אחרות - מומלץ לקבל ייעוץ לפני כל פעולה.

כמו כן, חשוב להבין שיש טיפול לטווח קצר, לשם הסרת עיקול המשכורת, ויש טיפול לטווח ארוך לשם חיסול סופי של החוב הכספי.

בטווח הקצר המשכורת תבוטל בלשכת ההוצאה לפועל, בטווח הארוך יש מגוון אפשרויות טיפול, לרבות הסדרי חובות מול הנושים, פשיטת רגל, איחוד תיקים ועוד. 

לסיכום, ראינו כי הדין מקנה חשיבות יתרה למשכורת של חייב. מובן לכולם כי שכרו הוא הבסיס לקיומו שלו ושל משפחתו וחוק הגנת השכר בא לעזרתנו בעניין זה. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
ביטול עיקולים

ביטול עיקולים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקולים

להמשך קריאה ...
חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
חוב בהוצאה לפועל

חוב בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוב בהוצאה

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
צו עיקול

צו עיקול

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.צו עיקול

להמשך קריאה ...
בדיקת תיק הוצאה לפועל

בדיקת תיק הוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת תיק

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה