Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל -  האם מותר לנהוג בעת ההגבלה?

להזכיר, ההגבלות בהוצאה לפועל, מהווים אמצעי לחץ על חייב אשר התחמק מלשלם את חובו.
לאורך כל הדרך, הייתה אי בהירות מצד החייבים בנוגע למשמעות המעשית של הגבלת רישיון הנהיגה בתיק הוצאה לפועל.
האם מותר לחייב שיש לו הגבלת רישיון לנהוג? בפועל כאשר חייבים נהגו ברכבם והמשטרה עצרה אותם לביקורת, הם לא קיבלו כל דו"ח/קנס בעניין, ומבחינת אכיפת החוק לא נראתה שיש כל בעיה.

החייבים הציגו לשוטר תעודת רישיון נהיגה אשר היתה בתוקף, ואף אחד לא דרש מהם שלא לנהוג או שיפקידו את רישיון הנהיגה, ההיפך, מתוך התנהלות הרשויות כלפיהם ניתן היה להבין כי הבעיה של החייבים תתחיל רק כאשר יבקשו לחדש את רישיון הנהיגה.

כלומר, חייב לא ידע כי נהיגה, בעת שמוטלת הגבלה כאמור

מהווה נהיגה ללא רישיון נהיגה בר תוקף - עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה, ובצידה 8 נקודות חובה:

"לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר."

החייב גם לא ידע ו/או לא יודע כי נהיגה כאמור הינה בניגוד לתנאי הכיסוי של פוליסות ביטוח רכב חובה:

תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

"בני אדם הרשאים לנהוג ברכב בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן, כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רשיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 24 חודשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או מלהחזיק רשיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת:"
לסיכום, חייב אשר הוטלה עליו מגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל אינו רשאי לנהוג, ואם הוא נוהג אינו מכוסה בפוליסת ביטוח חובה.
הגבלת רישיון נהיגה

איך נבטל הגבלת רישיון נהיגה

יש מספר אפשרויות לביטול הגבלת רישיון הנהיגה, כאשר הפתרון משתנה מחייב לחייב. אנו ממליצים לפנות לעורך דין העוסק בהוצאה לפועל לסיוע בעניין. 

באופן כללי יש לרשם סמכות לבטל את הגבלת רישיון הנהיגה כאשר החייב מקיים את צו התשלומים בתיק או כאשר קיים הסכם עם הזוכה. 

דרך נוספת לביטול ההגבלה, הינה כאשר החייב משתף פעולה עם החלטות ההוצאה לפועל, ואינו משתמט מתשלום חובו לזוכה, במקרה כזה, אין מקום להמשיך להטיל עליו עונשים כמו הגבלת רישיון נהיגה. 

יחד עם זאת, יש לציין, כי יש לשקול האם כדאי לעשות איחוד תיקים ואיזה סוג של איחוד תיקים רגיל או 3%, או שכדאי לטפל בתיקים ו/או בחובות בדרך אחרת. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת רישיון נהיגה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הגבלת רישיון

להמשך קריאה ...
ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.  ביטול

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה