Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ביטול עיקולים להבדיל מעיכוב הליכים

ביטול עיקולים בשונה מעיכוב הליכים משמעו כי ההליך, שהינו לרוב עיקול מבוטל, כאשר המדובר בענייני כספים יכול החייב למשוך את הכספים. 

אין הדבר כך, כאשר הסעד הוא "עיכוב הליכים" שמשמעו השהיית ההליכים, הקפאת המצב כמות שהוא מבלי שכל גורם יכול לשנות את הזכויות/הכספים. 

כאשר המדובר בעיקול שכר/משכורת או עיקול חשבון בנק של החייב, הסעד הרצוי הוא ביטול העיקול או ביטול עיקולים, על מנת שהחייב יוכל לקבל את משכורתו ובעניין חשבון הבנק יוכל למשוך כספים מחשבון הבנק שלו. 

כאשר טרם ננקט הליך בתיק, הסעד אשר אינו מאפשר לזוכה לנקוט בהליך מסויים יכול להיות עיכוב הליכים, דהיינו אם הורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים מסוג "צו הבאה", עד להחלטה אחרת, לא ניתן לבצע בתיק הליך מסוג "צו הבאה". 

העיקרון המנחה הינו כי חייב אשר משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל ומשלם את צו התשלומים החודשי שהושת עליו זוכה לכך כי הליכים מסוימים יבוטלו והליכים אחרים יעוכבו - כלומר לא ינקטו כנגדו כל עוד הינו עומד בצו התשלומים ובהחלטות רשם ההוצאה לפועל. 

נהוג לקבוע כי הליכי מטלטלין והבאה לא ינקטו בעתיד כנגד החייב ולכן יעוכבו, ואילו הליכי עיקול משכורת וחשבון בנק עובר ושב יבוטלו או לא ינקטו נגד החייב כל אימת שהוא משלם את צו התשלומים החודשי. 

ביטול עיקולים

ביטול עיקולים - ביטול הגבלות

כידוע קיימים מספר הגבלות בהוצאה לפועל:

עיכוב יציאה מהארץ – אשר מטרתה למנוע מהחייב להימלט לחו"ל. הגבלה זו אמורה להבטיח את המשך פירעון החוב, וביטולה הוא לפי שיקול דעת הרשם, ולרוב כנגד ערבויות/ערבים ו/או בטחונות. 

הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי – הגבלה זו מונעת מהחייב מליצור חובות חדשים או נוספים, ההגבלה תוסר אם שוכנע הרשם כי החייב לא עתיד לעשות שימוש פסול בשיקים שיונפקו לו. 

הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב – כנ"ל כמו השימוש בשיקים, הגבלת החייב מלקבל אשראי הינה למנוע יצירת חובות נוספים, ההגבלה תוסר ככל והרשם ישוכנע כי השימוש באשראי של החייב הינו לגיטימי וראוי חרף חובו בתיק ההוצאה לפועל. 

הגבלת רישיון נהיגה  – הגבלה זהו מטרתה להפעיל לחץ על החייב, והיא תוסר כאשר יראה החייב כי אין מקום להטלת סנקציות נוספות עליו, וכי יש מקום לאפשר לו שימוש ברישיון נהיגה. 

 

ביטול עיקולים - רכוש של החייב שעוקל

כאשר המדובר ברכוש של החייב שעוקל, באופן עקרוני הזוכה רשאי לממש את הרכוש, דהיינו, לבקש למכור את הרכוש על מנת לפרעון את החוב הפסוק. 

עם זאת נקבע כי לעיתים לא יאושר להיפרע באמצעות רכוש החייב, למשל כאשר הנזק במימוש רק מהתועלת, כך אם המדובר למשל ברכב ישן שמחירו נמוך, ניתן לטעון כי אין זה משתלם לאף צד בתיק למכור את הרכב ולכן יש לבטל עיקול רכב זה של החייב. 

כנ"ל לגבי מקרקעין של החייב, בתנאים מסוימים התמורה מהמכירה לא מצדיקה לנקוט בהליך זה ו/או כאשר קיימים הליכים פחות חמורים שניתן לבצעם לגביית החוב בתיק ההוצאה לפועל. 

בכלל, קיימת היום מגמה עולמית, פחות לעסוק בגופו או רכושו הפיסי של החייב, כגון מכשירי חשמל וכדומה, ולהטיל על החייב עיקולים והגבלות כגון איסור יציאה מהארץ ו/או הגבלת קבלת אשראי מהבנקים, מתוך הבנה כי לעיתים חובות נוצרים לא עקב אשמה, כוונה או התרשלות אלא מתוך נסיבות חיים אשר לעיתים לא תלויות בחייב, כגון פיטורין ו/או מצב בריאותי וכו'.

כאשר המדובר במכירת דירת המגורים של החייב, יש לקחת בחשבון הנזק שעלול להיווצר לבני משפחת החייב, באם יפונו מהבית, הנזק לקטינים, ילדים, של החייב ומתגוררים עימו, ולבת זוגו. 

נציין כי יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום למשל כאשר נתלבט האם לפנות להליכי פשיטת רגל או הוצאה לפועל.

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק הגנת

להמשך קריאה ...
ביטול עיקולים

ביטול עיקולים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקולים

להמשך קריאה ...
איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.איחוד תיקים

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בקשה לאיחוד

להמשך קריאה ...
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק ההוצאה

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
חוב בהוצאה לפועל

חוב בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוב בהוצאה

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה