Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

בדיקת תיק הוצאה לפועל

קורה לא פעם, כי מגיעה שיחת טלפון, או מתקבל מכתב מהבנק – המודיעים כי קיים עיקול בחשבון הבנק שלנו.

כאשר, לאחר בירור עולה כי המדובר בתיק הוצאה לפועל וחוב שלא מוכר לנו, יש כמה דברים חשובים שחשוב לבדוק, לפני שנחליט איך לטפל בנושא. בנושא זה עוסק מאמר זה.

האם החוב אמיתי

פעמים רבות, כאשר גוף תובע אחר, סכום התביעה אינו תואם לגמרי את המציאות, או את ההסכמים בין הצדדים. חברות תקשורת עלולות לטעות, בחיוביה שעלולים להיות מופרזים. לעיתים נתבע שיק, שחלק ממנו שולם על חשבון החוב וכו'.

על כן, חשוב לבדוק היטב את החישוב הכספי בתיק ההוצאה לפועל , לרבות קרן החוב, ריביות, שכ"ט והוצאות.

כאשר המדובר בבנקים, לרוב הם מצרפים תדפיס של החשבון מספרי הבנק. תדפיסי הבנק עלולים להיות שגויים, למשל, אם הבנק מעביר את היתרה לריבית חריגה של מעל 15%, בניגוד למוסכם ולדין, פעולה זו עלולה " להקפיץ" את יתרת החוב בחשבון לשווא.

ככל והחייב כופר בחוב, כולו או חלקו, עליו להגיש התנגדות. אם ההתנגדות היא לאחר המועד החוקי, יש להגיש יחד עימה, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.

ככל והוגשה תביעה על פי ערבות של צד ג' להסכם הלוואה - יתכן ולערב עומדות ההגנות בדין, ויוכל לקבל פטור מחלק או כל ערבותו לחוב החייב העיקרי. 

בשלב זה גם אפשר להתחיל לבחון דרכי פעולה לטיפול בחוב, האם להציע הסדר תשלומים ואם כן באיזה תנאים. 

בעניין זה יש לציין כי פעמים רבות לאחר ייעוץ משפטי ניתן להבחין בטענות הגנה מול החוב שיכולות להפחית מהחוב ואף במקרים לבטלו, טענות כגון: התיישנות, הפרת הסכם, חוסר תום לב של התובע ועוד, לכן השלב של בחינת החוב משפטית הינו קריטי, לטיפול בידי עו"ד מקצועי. 

בדיקת תיק הוצאה לפועל

בדיקת תיק הוצאה לפועל - מסירת אזהרה

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, על הזוכה לבצע מסירה אישית של האזהרה לחייב. רצוי לבדוק האם בלשכת ההוצאה לפועל, האם נמסרה האזהרה כדין בתיק ההוצאה לפועל.

מסירה כדין, היא מסירה לידי החייב, או מסירה לבן משפחתו מעל גיל 18, המתגורר עימו.

פעמים רבות, המוסרים מחפשים קיצורי דרך, ובמקום לאתר את החייב, מוסרים להוריו.

שימת הלב כי מסירה להורים, בכתובת לא של החייב, מבחינת מגוריו בפועל, אינה מסירה כדין!

ככל ולא נמסרה האזהרה כדין, הזוכה אינו זכאי לבצע עיקולים בתיק, ואם ננקטו עיקולים ניתן לעתור להסרתם.

לאי המצאת אזהרה כדין משמעות נוספת - יידוע החייב על החוב ועל פסק הדין שניתן כנגדו. נסביר, בהנחה שהחייב בחו"ל, ומתחילים לפעול נגדו. החייב שב ארצה לאחר שנה נניח, ומגלה שיש עיקולים בחשבון הבנק, ואז מגלה כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. 

במקרה כזה, החייב יכול לטעון כי לא בוצעה אזהרה כדין, וגם כי לא ידע על החוב, שהרי לא קיבל את האזהרה לידיו - וכל זאת בבקשה להאריך את המועד החוקי להגשת התנגדות מטעמו ו/או בהתאמה להגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה. 

לשכת ההוצאה לפועל מחייבת בנהליה לקבל תצהיר של המוסר אשר מפרט איך הוא בדק שהחייב אכן מתגורר בכתובת. כלומר, אם למשל כותב המצהיר כי בבנין יש שכן בשם מסוים, שמסר פרטים על החייב, והאמור אינו נכון, ניתן לטעון שכל התצהיר והמסירה בדויים. 

בעניין האזהרה נזכיר את ההלכה לפיה :

א. הכלל הוא כי המצאת אזהרה היא תנאי מוקדם לקיום הליכי הוצאה לפועל, ואילו ידיעה על האזהרה כתחליף-המצאה היא החריג.

ב.המטרה העיקרית בהמצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל היא להעמידו על כך שעליו לשלם את החוב הפסוק, שאם לא כן אפשר שיינקטו נגדו הליכי אכיפה שונים

(רעא 2793/01 לידיה לאופר נ' דוד גבאי , נו (1) 668).

 

הליכים עיקולים והגבלות

אנו יודעי כי לאחר שחלפו 30 ימים ממועד המסירה, זכאי הזוכה לנקוט בהליכים מסוימים כנגד החייב. לכן נבדוק האם איזה הליכים ננקטו בתיק כנגד החייב. ברוב המקרים, אם יש הליכים אילו בראש ובראשונה עיקולי בנקים וחברות ביטוח.

כמו כן, חשוב לבדוק האם קיימות בתיק הגבלות ואיזה, על מנת שנדאג להסירם את כולם או חלק מהם.

חצי שנה לאחר ביצוע המסירה, ולאחר שבוצעו הליכים מקדימים כמו בקשת מידע בעניין החייב, זכאי הזוכה לבקש להטיל על החייב הגבלות : עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת בנק ישראל (אי שימוש בשיקים), הגבלת כרטיס אשראי, הגבלת דרכון.

ההגבלה אשר לרוב מדירה שינה מעיני החייבים היא הגבלת רישיון הנהיגה, אשר מונעת הימנה לנהוג, לעיתים לשם פרנסתו.

הגבלה נוספת חשובה היא אי יכולת להשתמש בשיקים והגבלת ניהול חשבון הבנק של החייב - הגבלת בנק ישראל - לקוח מוגבל חמור, שמוטלת על ידי לשכת ההוצאה לפועל. 

ככל והחייב מראה כי הוא תיקן את דרכיו ואינו משתמט מתשלום החוב, ניתן לבקש הסרת חלק מההגבלות (למעט עיכוב יציאה מהארץ).

העיקולים הבעייתיים ביותר זה של בנקים, משכורת, קופות חסכון של החייב, וכן כל פעולה שמפריעה לניהול חיים שוטף ורגיל של החייב. 

פריסת החוב לתשלומים

לאחר שראינו כי החוב אמיתי, כלומר צריך לפרוע אותו לנושה/זוכה, עולה השאלה איך נשלם אותו?

אפשרות אחת הינה, בקשה לפרוס את החוב לתשלומים, בעיקר כאשר המדובר בסכום גבוה. הפריסה יכולה להיות מול עו"ד המייצג את הזוכה, או במסגרת בקשה לרשם ההוצאה לפועל.

מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין בבקשה זו, כי לסכום שנקבע משמעות רבה ויכול ללוות את החייב שנים רבות. ההבדל בין 500 ש"ח מידי חודש לבין 1000 ש"ח מידי חודש במצטבר עלול להיות עשרות אלפי ש"ח. 

אפשרות נוספת הינה הגעה להסדרים עם הזוכים בתיקים, כאשר יש כמה אפשרויות להסדרים למשל, האם בבת אחת לשלם את כל התיקים או כל פעם לטפל בתיק אחר. 

 

 תשלום החוב במזומן

בעת פירעון החוב במזומן, לזוכה, נהוג לקבל הנחה של 10-20 אחוזים, לפחות, והנחה משמעותית אם החוב צבר הפרשי הצמדה וריביות בסכום גדול.

אם המדובר בסכום חוב גבוה, שוב נמליץ להיעזר בעורך דין לניהול המו"מ. כאשר אין יכולת להגיע לזוכה או לעורך דינו, ניתן פשוט לשלם את מלוא החוב בהוצאה לפועל.

 

דרכים נוספות לטיפול בחוב

יש לשקול האם צריך איחוד תיקים ו/או פנייה להליכי פשיטת רגל – חובה להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום על מנת לקבל ייעוץ נכון ומקצועי.

איחוד תיקים – יישקל כאשר לחייב יש מספר תיקים מלבד החוב החדש, יש לבחון האם כדאי איחוד רגיל או איחוד 3%

פנייה לפשיטת רגל – לעיתים מתאימה כאשר המדובר בחובות כבדים

יש להתחשב בשינויים בדין, נוכח כניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון בספטמבר 2019, בעיקר לעניין השינוי כאשר גובה החובות עד 150 אלף ש"ח הסמכות תחול על רשם ההוצאה לפועל, ולא על בית המשפט כפי שהיה עד עתה. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה