Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

בדיקת חשבון מוגבל והגבלות ההוצאה לפועל

אחת מההגבלות הנפוצות בהוצאה לפועל, הינה הגבלת "חשבון מוגבל". כאשר חייב מבקש להכריז על עצמו "מוגבל באמצעים" ולבקש לאחד את תיקיו, מוטלות עליו 4 הגבלות שאחת מהן הינה הגבלת חשבון מוגבל בבנק ישראל. 

אפשרות אחרת להטלת ההגבלה הנ"ל, הינה כאשר החייב אינו מסדיר את חובו כלל או משתמט ממילוי החלטות רשם ההוצאה לפועל ואז הזוכה יכול לעתור להטיל על החייב הגבלות שאחת מהן כאמור הינה חשבון מוגבל בבנק ישראל. 

אפשרות נוספת שנעמוד עליה בהמשך הינה במצב שבו "חזרו" מספר רב של שיקים שגורמים להגבלת החשבון לחשבון מוגבל וללקוח מוגבל.

בדיקת חשבון מוגבל

חייב יכול בעצמו להתקשר לבנק ישראל ולברר האם חשבונו הוגבל, או לברר דרך הבנק שלו, או באמצעות אתר האינטרנט, בקישור הזה

כמו כן, חשבון שנמשכו עליו, במשך תקופה של שנה, לפחות עשרה שיקים ללא כיסוי, והבנק סירב לכבדם מסיבת אכמ, יוגבל למשך שנה.

הגבלת הפעילות מתבטאת בסיווגו של החשבון כ"חשבון מוגבל", ושל בעליו -  כ"לקוח מוגבל". 

המשמעות היא כי הבנק באופן אוטומטי לא יכבד שיקים של חשבון מוגבל, עם זאת כן יכול לכבד שיקים של חשבון אחר של אותו אזרח. 

כמו כן, לקוח מוגבל אינו רשאי לפתוח חשבון בנק חדש, ובאותו החשבון לעשות שימוש בשיקים. 

בעניין זה יצויין כי ניתן לפתוח חשבון חדש, שאין בו שימוש בשיקים.

חייב בהוצאה לפועל יכול לפעול לביטול הגבלת בנק ישראל על מנת שיוכל למשוך שיקים, באופן זמני או  קבוע.

למשל יכול רשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלה לתקופה של 30 ימים על מנת לאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק. 

בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל - תקופת ההגבלה

בדיקת חשבון מוגבל - כאשר המדובר בהגבלה בשל משיכת מספר רב של שיקים ללא כיסוי, משך ההגבלה הינו שנה. 

ואילו כאשר המדובר בהגבלה שמקורה בהחלטת רשם ההוצאה לפועל, לרוב משך ההגבלה הינו 5 שנים. 

יש לציין כי ניתן לפנות לבנק ישראל לשם בירורים כאשר לא ברור לחייב מדוע יש לו הגבלה, מי הטיל אותה, ומה משך ההגבלה. 

בעניין זה יצויין כי מחשב ההוצאה לפועל יכול באופן עצמאי לבטל הגבלה אם חלפה התקופה שבה הוטלה, נניח למשך שנתיים, ואין צורך מטעם החייב להגיש בקשה נפרדת בעניין זה. 

 

בדיקת חשבון מוגבל - ביטול

בדיקת חשבון מוגבל - האם ניתן לבטל את ההגבלה?

הגבלת בנק ישראל והגבלות של החשבון בבנק חוסמות את פעילות החייב לגייס אשראי ומקשות על התנהלותו הפיננסית, לרבות ניהול תזרים המזומנים לצרכי קיומו.

אם כן, כאשר המדובר בחייב שביקש בעצמו להשית עליו את ההגבלה הנ"ל באמצעות הגשת בקשה לאיחוד תיקים לרשם ההוצאה לפועל, לא ניתן לבטל את ההגבלה, אלא בנסיבות בהן, יש מקום להסיק כי במקרה של החייב, אין הגיון כלכלי להגן על הציבור מפני החייב (שימשוך שיקים נוספים ללא כיסוי ו/או שיצור חובות חדשים).

כאשר עסקינן בהגבלה בשל משיכת מעל 9 שיקים ללא כיסוי, לא ניתן לבטל את ההגבלה, אלא ע"י צו שיפוטי של בית המשפט ולאחר שהמבקש הראה כי היה מקום לכבד שיקים שסורבו ע"י הבנק. 

ולבסוף , כאשר המדובר בהגבלה שמקורה בבקשת זוכה, הרי ניתן לבטלה כאשר החייב מראה כי הינו פועל בתום לב, להסדרת החוב ומוסר מידע לגבי הכנסותיו והוצאותיו.

ניתן לפנות לבנק ישראל לשם בירורים ו/או תלונות בעניין ו/או כאשר הינך סבור כי החשבון הוגבל עקב טעות. 

רשם ההוצאה לפועל יראה להיעתר לבקשה לביטול הגבלת בנק ישראל, כאשר נוכח שאין סכנה ביצירת חובות נוספים, למשל כאשר החייב כבר סגר את העסק  בגינו נוצרו החובות ועתה פועל רק כשכיר ומושך שיקים לשם שכירות בלבד, עולה השאלה האם להתיר לחייב שימוש בכרטיס אשראי, ומתן אשראי בהתאמה אם לאו. 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה