איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

איחוד תיקים פעם שניה - חקיקה

איחוד תיקים פעם שניה - תקנה 29 (ב) לתקנות ההוצאה לפועל :

"חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות הענין חל שינוי יסודי המצדיק זאת"

מכאן כי הדין קובע כי בקשה לאיחוד תיקים תוגש פעם אחד בלבד, למעט חריגים המראים שינוי יסודי במצבו של החייב. 

זה המקום לציין כי חייבים רבים לא מודעים לכך כי כאשר מפוזר או נסגר איחוד התיקים הם עלולים למצוא את עצמם בבעיה שאין ממנה חזרה. 

יש להדגיש כי לפני ביצוע כל פעולה ו/או בקשה אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל. 

חרף החקיקה לפיה איחוד תיקים יוגש פעם אחת בלבד, חייבים רבים בפועל בחיי המעשה מגישים כמה פעמים בקשות לאיחוד תיקים, להלן נסקור את התנאים להגשת איחוד תיקים פעם שניה ונרחיב בנושא. 

טכנית נציין כי בקשה חוזרת לאיחוד תיקים תוגש כמו הראשונה בליווי תצהיר של החייב, ובליווי מסמכים המראים את כל ההכנסות והוצאות העדכניות של החייב וכן דפי חשבון בנק ותדפיס כ.א בהתייחס לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה. 

באופן עקרוני על הרשם להתרשם מרצינות המבקש, כי הוא חפץ לפרוע את מלוא חובותיו, וכי יש ביכולתו לעמוד בצו התשלומים המוצע על ידו, ואולם הפעם הדגש גם על הסבר למחדל מצד החייב אשר הוביל לפיזור תיק האיחוד, כאשר חשוב להראות סמיכות הבקשה למועד שבו נודע לחייב על הבעייה. 

למשל, חייב שלא קיבל החלטות בתיק יסביר בתצהיר ששינה כתובת ולכן לא קיבל הודעות של רשם ההוצאה לפועל, אבל יעשה כן, בהקדם האפשרי, למשל במועד שקיבל הודעה מהבנק שהוטל עיקול על חשבון הבנק שלו והבין שיש בעייה בתיק ההוצאה לפועל. 

איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה - מדוע?

מדוע פוזר בפעם הראשונה איחוד התיקים? לעיתים היתה קיימת החלטה בתיק ההוצאה לפועל לפיה על החייב לעשות משהו כגון להגיש מסמכים עדכניים לגבי מצבו הכלכלי, אך החייב בשל תקלה טכנית לא ראה את ההחלטה, ולא היה מודע למה שעליו לעשות. 

הסיבה השכיחה לפיזור האיחוד הינה אי תשלום צו התשלומים החודשי, כאשר החייב לכאורה צריך בזמן אמת לבקש הפחתה של צו התשלומים ולא להפסיק לשלמו על דעת החייב בעצמו. 

מנגד, רשם ההוצאה לפועל סבור כי החייב כן מקבל את ההחלטות שבתיק ההוצאה לפועל, ויכול להורות כי נוכח מחדלי החייב מלעשות פעולה שנתבקש לעשות יפוזר תיק האיחוד. 

במצב כזה על החייב להראות שלא קיבל את ההחלטות בעניינו, ולבקש איחוד תיקים פעם שניה, בשל פגם טכני לכאורה. 

הסיבה השכיחה יותר הינה צבירת פיגורים בתשלומים החודשיים שהחייב צריך לשלם מידי חודש. החייב מסיבה כלשהי מפסיק לשלם את צו התשלומים החודשי לתיק ההוצאה לפועל, אחד הזוכים מגיש בקשה בעניין לרשם הההוצאה לפועל ואז נהוג ליתן לחייב ארכה מסוימת לתשלום כל הפיגורים שאם לא כן יפוזר תיק האיחוד. 

לעיתים הזוכה מבקש כי החייב יגיש מסמכים או שאלון בחלוף מספר שנים מפתיחת התיק, והחייב נמנע מלבצע את החלטת הרשם או שלא קיבל אותה כלל, ובתגובה מסכים הרשם להורות על פיזור האיחוד. 

לעיתים, במקום פיזור התיק מורה הרשם על הטלת הגבלות כגון הגבלת רישיון נהיגה כנגד החייב, במסגרת תיק האיחוד או במסגרת התיקים הפרטניים אשר באיחוד או שהיו באיחוד המתנהלים כנגד החייב. 

 

איחוד תיקים פעם שניה - מתי כן?

אם כן התקנה קובעת כי "חל שינוי יסודי המצדיק זאת", למה הכוונה?

הפסיקה קבעה כי על חייב להראות כי חל שינוי יסודי המצדיק דיון מחודש בבקשתו, ונאמר שם שעל החייב להראות טעם של ממש שיש בו כדי להצדיק את הכרזתו מחדש כחייב מוגבל באמצעים : "מידת הצדק והרחמים, אינם יכולים- כשהם לעצמם- להוות טעם כזה (להכרזה המחודשת) טענה שאי תשלום צו החיוב נובע ממצוקה כלכלית ולא כתוצאה מהתחמקות- אינה יכולה, בכל הכבוד, להתקבל כאשר סלולה לו לחייב הדרך לפנות לרשם ההוצאה לפועל לשנות את צו החיוב החודשי בעת שינוי נסיבות נסיבות מיוחדות, כנזכר בתקנה 29 (ב) לתקנות יכול ויהיו לטעמי, בין היתר, לאחר שהחייב ישלם את צו החיוב כסדרו לפרק זמן, מבצע את החלטות רשם ההוצאה לפעל, ולבטח צריך לעבור פרק זמן בין בקשה אחת לאחרת. כמובן במידה והחייב ישלם את צו החיוב שהוטל עליו על ידי רשם ההוצאה לפועל לאורך פרק זמן במלואו ובמועדו, יקיים את ההחלטות במלואם, יוכל לפנות פעם נוספת בבקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל שישקול את הבקשה לגופה" אם כן צדק ורחמים אינם יכולים להוות שיקול מרכזי באיחוד מחדש.

כב' בית המשפט קבע כי צריכה להתקיים תקופה בה החייב משלם את התשלומים שהוטלו עליו, ומקיים את ההחלטות במלואן, ואחר מכן יוכל לפנות בבקשה מחודשת לאיחוד תיקיו.

שינוי יסודי לעניין איחוד התיקים יכול להיות למשל בפן האישי, כאשר התא המשפחתי ולפיכך גם ההכנסות של המשפחה השתנו, וכן נסיבות אישיות נוספות, כך שמצבו הכלכלי והאישי של החייב שונה מהמצב בעבר, ויש להתחשב בשינוי זה. 

כמו כן, יש לשקול האם ההליך הזה מתאים לחייב גם לטווח ארוך. כלומר, בהנחה שרשם ההוצאה לפועל ייעתר לבקשה, והחייב יכנס למסלול של איחוד תיקים של מוגבל באמצעים וישלם מידי חודש את צו התשלומים, האם במועד עתידי אחרי כמה שנים החוב יסתיים? אם לא, כדאי לשקול פנייה למסלול אחר, אשר מכיל אפשרות של הפסקת התשלומים לאחר תקופה של כ- 5 שנים לכל היותר. 

מומלץ שוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום. 

 

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוב בהוצאה לפועל

חוב בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוב בהוצאה

להמשך קריאה ...
בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בקשה לאיחוד

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק ההוצאה

להמשך קריאה ...
ביטול עיקולים

ביטול עיקולים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקולים

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק הגנת

להמשך קריאה ...
בדיקת תיק הוצאה לפועל

בדיקת תיק הוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת תיק

להמשך קריאה ...
צו עיקול

צו עיקול

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.צו עיקול

להמשך קריאה ...
פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

פריסת חוב מזונות – הקלה לחייבים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.פריסת חוב

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

השארת תגובה